SERCOM Regeltechniek B.V.
Standnumber: 2B10

Visit address
Heereweg 9
2161 AB Lisse

Postal address
Heereweg 9
2161 AB Lisse

Tel: (0)252 41 65 30
E-mail: info@sercom.nl
Website: www.sercom.nl

Activity
Wij zijn specialist in de automatisering van kassen, bollenschuren en bewaarcellen. Het Sercom systeem bestaat uit een standaard platform, waar naar wens verschillende componenten op kunnen worden aangesloten. Onze software en hardware zijn naast elkaar ontworpen, wat een solide systeem oplevert. Kenmerkend voor onze producten zijn betrouwbaarheid, degelijkheid en een zeer lange levensduur. Uniek is de bliksembeveiliging die op alle apparatuur standaard aanwezig is. Bovendien zijn wij als belangrijke leverancier van zeer geavanceerde klimaatbeheersingssystemen, de eerste die radiotechnologie hebben toegepast om de mogelijkheid van communicatie over lange afstanden in realtime te realiseren. Met onze Wireless Xtender is het mogelijk te communiceren tussen de hoofdcomputer en maximaal 16 substations, over een afstand tot wel 5 kilometer. Dit biedt een tal van mogelijkheden om meerdere locaties vanuit een centraal kantoor te besturen en productiegebieden uit te breiden zonder dat er dure en tijdrovende bekabeling voor nodig is.